30 Mart 2020 Pazartesi

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA NASIL BAŞLADIK

           
   
                   2019-2020 eğitim öğretim yılımızın verimli, sağlıklı ve keyifli olması dileğiyle güzel bir başlangıç yaptık döneme. Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın dimağlarını sevgi ve saygı ile süsleyecek, gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek öğretmenlerimiz ile yeni eğitim-öğretim dönemi için planlarımızı programlarımızı yaptık.
                  Tek başına bir öğretmen, anne-baba, idareci,polis bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen,idareci,anne-baba,okul aile birliği...
Bilginin her an yenilendiği, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği günümüz dünyasında gelişmeleri takip edebilmek, ülkemizin kalkınmasına omuz verebilmek, dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmek ve bireysel anlamda her açıdan mutlu olabilmek ancak eğitim ile mümkündür. İyi yetişmiş bir nesil ülkemizin en önemli sermayesidir.
                   Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış,büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2019-2020 eğitim öğretim yılını kutluyor, Sosyal Bilimler zümresi olarak başarılar diliyoruz.

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Bölüm Olarak Neler Yapıyoruz?


SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ OLARAK
Misyonumuz:
  • Sosyal Bilgiler  alanında  gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından  izlemek ve tüm değişimleri öğrenciler ile paylaşmak,
  • Yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak ve derslerde etkili bir şekilde kullanmak.
  • Sosyal Bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak,
  • Bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak,
  • Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı öğrenciler yetiştirmek.
Vizyonumuz:
  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacına yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini kullanan öğrenciler  yetiştirmek,
  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekniklerini öğrencilere  kazandırmak. Sosyal Bilgiler eğitimi, Vatandaşlık eğitimi, İnsan hakları gibi projelerde öncü rolü oynamak.
BÖLÜM HEDEFLERİ:
Sosyal Bilgiler Derslerinde Teknolojiyi Kullanıyoruz.
·         Tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyen, değişim ve sürekliliği algılayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda sıklıkla derslerde Green Screen kullanılarak tarihe yolculuk yapıyor. Imovie programı ile tarihsel filmler oluşturuyoruz. Powtoon, Animaker, Goanimate  programları ile animasyonlar hazırlıyoruz. Show Puppets kullanılarak tarihsel görseller seslendiriyoruz. Puppet Pals 2  kullanılarak tarihsel olaylar dijital hikayelere dönüştürüyoruz. Morfo programında padişahları  konuşturuyoruz. Aurasma programında tarihsel olaylar canlandırıyoruz. Hologram  kullanılarak padişahları sınıfın ortasına getiriyoruz. Padlet kullanarak dijital tarih panosu oluşturuyoruz. Dipity, Tımelıne  programlarını kullanarak tarih şeridi hazırlıyoruz.
·         İnsan hakları, demokrasi, laiklik, ulusal egemenlik,cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenleyen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun içinde yönetim şekilleri ile ilgili öğrencilerimize senaryo yazdırıyor ve bunu filme dönüştürüyoruz. Flipaclip programını kullanarak insan haklarının ihlali konusunda hareketli çizgi romanlar oluşturuyoruz.
·         Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi açıklayan, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanan, düzenleyen ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için derslerimizde sıklıkla Creately, Google Eart programlarını kullanarak dijital haritalardan yararlanıyoruz.
·         Ulusal bilince sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’ nin her yönden gelişmesindeki ve kalkınmasındaki yerini kavrayan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde ilke ve inkılaplar ile ilgili şarkılar besteliyor, Atatürk klipleri çekiyoruz. Fantashow programını kullanarak Atatürk resimlerine müzikli videolar hazırlıyoruz. EdPuzzle programını kullanarak Atatürk’ün bilinmeyen yönleri ile ilgili öğrencilerin yaratıcılığını destekleyen soruları videoların arasına ekliyoruz. Atatürk hakkında ilk akla gelenleri söyleyerek beyin fırtınası yapıyor ve bunu Tagul, Tagxedo programları ile kelime bulutu haline getiriyoruz.
·         Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Derslerimiz de oyunlaştırmayı sıklıkla kullanıyoruz. Plickers, Kahoot, Learning Apps, Zondle, Visme, Actionbound  programlarını kullanarak eğlenerek öğrencilerden geri bildirim alıyoruz.
Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Maker Projeleri Üretiyoruz.
·         Manipülatifler  ile dokunarak-yaparak-yaşayarak öğrenme stratejilerine dayanan yöntemleri kullanarak öğrencilerin soyut kavramları kolaylıkla anlayabilmeleri, kalıcı öğrenmeyi ve başarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan akıllı şehir ,solar sistem güneş sistemi, 21.yyIn Nahıl ağacı ve 21.yy’ın Otağı ve padişah hologramı projeleri yaptık. Her yıl öğrencilerin yaratıcılığını destekleyen birçok projeye yer veriyoruz.

Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Tarih Sohbetleri Düzenliyoruz:
   Öğrencilerimizi geçmişle gelecek arasında köprü kurabilmelerini, objektif tarih bilincine sahip olmalarını, sorgulayan , araştıran ve farklı bakış açılarına sahip olan bireyler olarak yetiştirmeyi  hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi koordinatörü.  Aynı üniversitede Japonca tercüme ve Asya tarihi ile ilgili dersler ile MAAS Asya Çalışmaları Master programında “Japon Yönetim Teknikleri – Stratejik Liderlik ve Savaş Sanatı” dersleri veren değerli Prof.Dr Erdal Küçükyalçın’ı ağırladık. Her yıl  birbirinden değerli tarihçileri ve akademisyenler ile söyleşiler, paneller, sempozyumlar gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Eğitsel Geziler Düzenliyoruz:
·         Öğrencilerin seviyelerine uygun olan  bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkan vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izletmek amacıyla geziler düzenliyoruz.
ORTAOKUL GEZİLERİMİZ:
·         Bu hedef doğrultusunda  Diyalog varsa karanlık ve sessizlik yoktur sloganıyla yola çıktık.6.Sınıf öğrencilerimiz ile Karanlıkta ve Sessizlikte diyalog müzesine giderek öğrencilerin empati kurmalarını sağladık.
·         7.Sınıf öğrencilerimiz ile Tarihi Yarımada gezisi yaparak Osmanlı’yı tarihi mekanda anlattık.
·         Ortaokul  öğrencilerine en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale cephesini Çanakkale’de anlattık.
·         5.Sınıf öğrencilerimize doğal ve tarihi eserlerimizi Miniaturk’e gezisinde anlattık.
·         İstanbul’un Fethini Panorama 1453 müzesinde anlattık.

LİSE GEZİLERİMİZ:
·         Osmanlı devletine başkentlik yapmış olan tarihi şehrimiz "Bursa"gezisine katıldılar. Osmanlı kuruluş dönemini Bursa’da dinlediler.
·         Lise öğrencilerine en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale cephesini Çanakkale’de anlattık.

Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Yıl İçerisinde Yaptığımız Etkinlikleri Blog Sayfamızda Paylaşıyoruz: https://fksosyalbilimler.blogspot.com/

Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Öğrencilerin Motivasyonunu Önemsiyoruz:
·         Yoğun bir çalışma temposuyla üniversiteye hazırlanan 12.Sınıf öğrencilerimize moral yemeği organize ettik.

Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Belirli Gün ve Haftaları Anıyor ve Kutluyoruz:
·         Belirli gün ve haftalar ile öğrencilere yurt sevgisi, ulusal tarih bilinci, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda belirli gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Bilimler Bölümü Olarak Kültürlerimizi Tanıyoruz:
·         Bölgelerin kültürlerini tanımayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 5.Sınıf öğrencilerimiz ile yöresel yemekleri ve gelenek ve göreneklerimizi tanıyoruz.
Sosyal Bilimler Bölümü Olarak LGS,TYT ve AYT Sınavına Öğrencileri Hazırlıyoruz:
8.Sınıf öğrencilerimizi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğrencileri LGS’ye hazırlıyoruz. 12.ınıf öğrencilerimizi  LGS ve TYT’ye hazırlıyoruz.

4 Haziran 2018 Pazartesi

Atatürk İlkeleri Klibi

“Siyaset bilimcilerin üzerinde en çok durduğu isimlerden biri olan Platon, 'İdeal Devlet' kitabında, ideal bir devlette ideal bir yöneticiye verilecek eğitim sürecinde en önemli iki dersin beden eğitimi ve müzik olduğunu belirtir. Buradaki felsefe de, kendi vücudunu yönetemeyen bir insanın, başkasını ya da herhangi bir devleti yönetemeyeceğidir.”Müzik insan ruhuna en iyi gelen güzel sanatların bir dalıdır.İnsan ruhu müzikle güzelleşir. Konfüçyüs, müziği “Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini dinleyin”diyecek kadar yüceltmiştir.
8.Sınıf öğrencilerimden Gülce Alkan Atatürk ilkeleri ile bestelediği şarkıyı müzik notaları ile birleştirerek bir ahenk oluşturdu.Böylece ilkeler hem daha iyi akılda kaldı hemde müzik ruhumuza iyi geldi.


1 Haziran 2018 Cuma

Yönetim Şekilleri Filmini Çekiyoruz

6.Sınıf örencileri Sosyal Bilgiler dersinde gördükleri yönetim şekilleri ile ilgili senaryo yazıp,film çektiler.Yönetim şekli ile ilgili filmimizden bir örnek.İyi seyirler...


16 Mayıs 2018 Çarşamba

Green Screen ile Geçmişe Yolculuk

Green Screen teknolojisi yeşil-mavi arka fon ile iki farklı görüntüyü birleştirmek için kullanılır. Günümüzde özellikle sinema sektörü, haberlerde, reklam ve klip sektörlerinde kullanılır. Görüntüyü değiştirmek için kullanılır.  Bu şekilde tehlikeli sahneler, yüksek oranda maliyet gerektiren sahneler ve çekilmesi imkansız olan bilim kurgu filmleri sahneleri kolayca montajlanmaktadır. 
Sosyal Bilimler bölümü olarak Green Screen programını kullanarak geçmişe yolculuk yapıyoruz. Konuları anlatan öğrenciler kendilerini  farklı bir sahnede izlerken çok şaşırıyorlar.


15 Mayıs 2018 Salı

Sosyal Bilimlerde Maker

Florya Koleji geleneksel Maker Panayırında 21.yy'ın otağı ilgi odağı oldu. Padişah hologramını otağının içinde görenler çok şaşırdılar.Türk geleneğinin ve padişahların en önemli sembollerinden olan Otağı ile 21.yy'ın teknolojisinin bir araya gelmesi oldukça dikkat çekti.
 Nahıl ağacında yer alan qr codelerde padişahları morfo programı ile konuşturan öğrencilerimizin  çalışmaları keyifle izlendi.
Ayrıca solar sistem  gezegenler,güneş paneli ile çalışan akıllı evler maker panayırında büyük ilgi topladı.


13 Nisan 2018 Cuma

Milli Duyguların Sanata Yansıtılması


Bir öğrenci düşünün tarih konularını araştırıyor.Dersi büyük bir keyifle dinliyor.Milli duygularını yoğun bir şekilde yaşıyor,her ders yeni bir devlet adamı veya bir komutan çizerek derse geliyor,milli duygularını sanata yansıtıyor.Böyle bir öğrencinin ileride işini aşkla yapan başarılı bir tarihçi olacağından eminim.Sevdiğiniz işi yaptığınız zaman her gün aynı aşkla uyanırsınız,sevmeden bir işe başladığınızda da her gün aynı kabusa  uyanırsınız. Her şeye rağmen başarır insan kim ne derse desin ulaşacağınız noktayı bilirseniz gideceğiniz yolu bulursunuz.Bu hayatta mutlu olmak istiyorsak sevdiğimiz,yapmaktan hoşlandığımız,birlikte zaman geçirmekten keyif aldığımız işler ve insanlarla vakit geçirmeliyiz.İnsanlar sadece doğru noktalara yerleştirilmelerde mutlu ve başarılı olabilirler. Umarım tüm gençler hayatları boyunca doğru yerlere ulaşırlar.